Μικροί Επιστήμονες

Ως μικροί ερευνητές, επιτυγχάνουμε:

  • Να διεγείρουμε την εκ φύσεως μεγάλη περιέργεια των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα.
  • Να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους μέσα από κατάλληλα ερεθίσματα.
  • Να ενεργοποιήσουμε τη σκέψη τους με την μέθοδο της ανακαλυπτικής μάθησης, αμφισβητώντας προβλέψεις και καταλήγοντας σε συμπεράσματα.
  • Να μαθαίνουν από τα λάθη τους απορρίπτοντας στην πράξη προβλέψεις και αξιοποιώντας τις εναλλακτικές τους ιδέες προς όφελος τους.