Θεατρικό Παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι συντονίζεται από θεατρολόγους και παιδαγωγούς (Ιωάννα Κοροπούλη, Ελευθερία Χατζηκυριάκου, Δήμητρα Χρυσογονίδη) . Τα μαθήματα γίνονται με διάφορες τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού άλλοτε με παιχνίδια ρόλων, τα οποία επιτυγχάνονται μέσα από δραματοποιημένες αφηγήσεις παραμυθιού, ποιήματος, τραγουδιού και άλλοτε με ιστορίες όπου η πλοκή είναι ελεύθερη και τα παιδιά τα ίδια την εξελίσσουν με τη φαντασία τους. Παιχνίδια που προάγουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα εντάσσονται ως εισαγωγικά στο κάθε μάθημα! Το περιεχόμενο φυσικά όλων αυτών διαφέρει με βάση την ηλικία και τη δυναμική της κάθε ομάδας.

Το θεατρικό παιχνίδι προωθεί:

  • την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών
  • τη λεκτική και τη σωματική έκφραση
  • την καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας
  • τη δημιουργικότητα και την απόκτηση εμπειριών
  • την ενίσχυση της προσωπικότητας και της αυτοεκτίμησης μέσα
    από τη λήψη αποφάσεων από μέρους των ίδιων των παιδιών
  • τη συγκέντρωση προσοχής και τη χαλάρωση
  • την απόκτηση γνώσεων μέσω της βιωματικής προσέγγισης